Op deze pagina bespreken we de missie en doelstellingen van onze Soncotra Volleybalclub Poperinge. Als sportclub hebben wij verschillende doelstellingen. Uiteraard het sportieve, onze jeugd en dames de kans geven zich in volleybal te ontplooien. Daar het om een ploegsport gaat, wordt veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden en de teamspirit welke soms het verschil kunnen maken tussen winst of verlies. Onze trainers en ploegverantwoordelijken spelen hierin een belangrijke rol.

De club wil een toekomstvisie neerzetten met duidelijke doelstellingen en beleidslijnen voor onze jeugdafdeling en seniorploegen. Een goed beleid is namelijk van belang voor de continuïteit van de vereniging en een gezonde ontwikkeling van de speelsters om door te groeien van jeugd naar senior niveau. We zijn een familiale club die voorrang wenst te geven aan jeugd uit Poperinge en omliggende gemeenten om deze klaar te stomen voor de senior competitie waarbij we minstens de hoogste provinciale reeks ambiëren. Dus is kwaliteit aanbieden ons belangrijkste doel. Aantrekken, opleiden en begeleiden van trainers is een vereiste. We laten ons inspireren door Volley Vlaanderen en meer specifiek het Jeugdsportfonds om onze interne werking elk jaar bij te sturen en te verbeteren. Naast kwaliteit hebben we ook een belangrijke rol in de maatschappij en werken hiervoor samen met De Lovie om een vorm van volleybal (G volley, netvolley) aan te bieden aan anders validen.

 

Specifiek voor de jeugd:

De jeugdafdeling van Soncotra Poperinge heeft tot doel de fysieke fitheid van jongeren in het algemeen en het volleybal in het bijzonder te bevorderen door die jongeren de kans te geven om volleybal te beoefenen in clubverband met de nodige sportieve begeleiding, en hen te stimuleren om hun mogelijkheden maximaal te ontplooien met de nodige aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de sociale vaardigheden bij jongeren.

1. Voor alle aspecten van onze jeugdwerking wordt kwaliteit nagestreefd. De kwaliteit is namelijk de enige garantie op een duurzame succesvolle jeugdwerking. Door het aanbieden van een goede doorstroming en jeugdvolleybal op alle niveaus willen we deze kwaliteit garanderen.

2. Volleybal is een ploegsport en vraagt inzet en het respecteren van afspraken, maar die staan plezier niet in de weg. Iedereen draagt zijn steentje bij tot het

bereiken van een goede sfeer. Op deze manier kan het groepsgevoel bevorderd worden zodat iedereen zich betrokken voelt bij het geheel en niet alleen tot de eigen ploeg.

3. De jeugdwerking houdt rekening met de specifieke noden van de ontwikkelingsfase waarin de speelster zich bevindt waarbij iedereen evenveel aandacht krijgt en met de nodige motiverende aanpak.