Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

Onze club-API (aanspreekpersoon integriteit) staat voor u klaar met al jullie vragen over integriteit. Zit je ergens mee? Heb je moeilijkheden binnen de club? 

Spreek gerust Griet Adriaen aan binnen onze club of stuur haar een mailtje of berichtje. 

- E-mail: grietadriaen@hotmail.com

- GSM: +32 496 10 96 40

 

Binnen Volley Vlaanderen zijn er ook federatie-API's tewerkgesteld. 

Wat doet een federatie-API?

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
    De API is binnen de federatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, bestuurder of API van de sportclub.
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
    De Federatie API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het ‘handelingsprotocol’ gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.
  • Preventieactiviteiten en ondersteuning
    De Federatie API zorgt ervoor dat iedereen binnen de aangesloten sportclubs op de hoogte is van het bestaan van de Federatie-API en zijn/haar rol. Daarnaast profileert hij/zij zich binnen de federatie naar alle clubs en belanghebbende stakeholders. Clubs kunnen bij het opstellen van gedragsregels en afspraken op ondersteuning rekenen. Om de beste ondersteuning te bieden, houdt de API zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema van lichamelijke en seksuele integriteit in de sport en volgt hij/zij jaarlijks een update over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hieromtrent.

De federatie-API's bij Volley Vlaanderen zijn telefonisch alsook via mail beschikbaar voor jullie:

Soncotra Volleybal Poperinge   |   p.a. Kleiputtendreef 27 8970 Poperinge |   info@soncotravolleypoperinge.be   | 

© 2015, website powered by Twizzit.com